GITAS, Kranj, d.o.o.

Pravila nagradne igre

SPLOŠNI POGOJI

Organizator nagradne igre je Gitas Kranj d.o.o., Zgornje Bitnje 1, 4209 Žabnica

(v nadaljevanju organizator).

Čas trajanja nagradne igre določi Gitas Kranj d.o.o..

Posameznik sodeluje na način, da v zgornjem terminu v komentar pod objavo, objavljeno na Facebook strani GITAS Kranj, označi osebe in deli objavo. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju.

Nagradna igra poteka prek spletnega družbenega omrežja Facebook » https://www.facebook.com/GITAS-Kranj-103572425201559 «.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s kakršnimkoli nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

strošek dostopa do interneta; morebitni strošek prenosa podatkov z interneta.

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi samo enkrat.

 

NAGRADA

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme največ eno nagrado.

Nagrado določi Gitas Kranj d.o.o.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

ŽREBANJE

V žrebanje bodo vključeni vsi udeleženci, ki izpolnjujejo vse pogoje nagradne igre, navedene v Facebook objavi.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrad se izžreba z naključnim algoritmom.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti (ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko), bo organizator poslal v komentar in privatno sporočilo izžrebancu, ki ga je sodelujoči podal na Facebook strani GITAS Kranj.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«).

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov točke 17. pravilnika te nagradne igre. Pisno soglasje starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

 

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za pošiljanje nagrad.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook profilu GITAS Kranj.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: gitas@gitas.si

 

Žabnica, 01.07.2021

Gitas Kranj d.o.o.

Zgornje Bitnje 1,

4209 Žabnica

Bodite obveščeni o Gitas novostih, nasvetih in akcijskih ponudbah

Pooblaščeni prodajalec

Pooblaščeni prodajalec

Pooblaščeni prodajalec in serviser zastopanih blagovnih znamk

Varen spletni nakup

Varen spletni nakup

100 % varen in udoben nakup iz domačega naslonjača

Nakup izdelkov na obroke

Nakup izdelkov na obroke

Hitro in enostavno obročno odplačevanje z Leanpay

Hitra in zanesljiva dostava

Hitra in zanesljiva dostava

Zagotovljena varna in brezskrbna dostava do vaših vrat

© Vse pravice pridržane 2024. Izdelava: Kokos Agency

04/23 15 700 PIŠITE NAM